Stereometrie

Kosý hranol

V kabinetech matematiky máme většinou pomůcky, které dodaly specializované firmy (Komenium atd.). Často však potřebujeme třeba ne tak technicky dokonalé, ale pro výuku velmi potřebné jednoduché pomůcky, které – podle zákona schválnosti – ve škole nejsou.

Polepy těles

Polepy těles. Dokument v PDF lze prohlížet nebo stáhnout.