Nemyslím, že platí: "Kdo není na webu, neexistuje." Sama jsem ještě nikdy nic nevystavila. (Pokud se zde mé jméno objevilo, není to mou zásluhou a nenesu za to odpovědnost.) Mé soukromí je moje věc. Ale práce učitele je veřejná – a já cítím jako svou povinnost nabídnout mladším pedagogům něco ze svých prací, nápadů i názorů – k zamyšlení, kritice, užití ve výuce.