Články Alfa Revue

O Alfa Revui

V roce 1991 začal Ústav pro informace ve vzdělávání vydávat čtvrtletník Alfa-revue věnovaný aktuálnímu „dění ve školství“ i různým pohledům do historie našich škol a jejich nadřízených orgánů. Vycházel nákladem 500 – 800 kusů a tak ho zřejmě ve školních knihovnách nenajdeme. Jsou zde četné články, které nás mohou přivést k hlubšímu zamyšlení nad věčnými otazníky školství, zprávy o neustálém (a občas problematickém) hledání i statě věnující se širším obzorům – vzdělanosti či výchově obecně.

Několik takových článků zde uvádím. Na závěr každého z nich je „vlastní rukou“ připsán odkaz – rok vydání (zajímavá informace o vývoji (či ne-vývoji) některých názorů na školství), ročník a číslo daného sešitu. Myslím, že by nebylo marné prolistovat celou řadu. V každém čísle můžeme najít něco (z našeho hlediska – tj. po uplynutí řady let) překvapujícího. Lidská paměť je krátká, neškodí si ji trochu osvěžit (to platí pro nás „starší“) nebo se blíže seznámit s některými milníky vývoje našeho školství (doporučuji všem mladším učitelům, protože by bylo dobré vědět, co vše se už z našeho řemesla zkoušelo tu i ve světě).